Praktische informatie

Contactgegevens

Kantoor Kindermans bvba
Nieuwe Steenweg 8 – 3870 Heers
Telefoon: 011/48.58.30
Fax:
E-mail:  info@kindermans-kantoor.be
FSMA: 0436 762 294
RPR: 0436 762 294

Openingsuren

Maandag 09u00 tot 12u00 op afspraak
Dinsdag op afspraak op afspraak
Woensdag 09u00 tot 12u00 op afspraak
Donderdag op afspraak op afspraak
Vrijdag 09u00 tot 12u00 op afspraak
Zaterdag

Om onze gekende service nog meer kracht bij te zetten en om lange wachttijden te vermijden verzoek ik u om steeds een afspraak te maken voor alle verzekerings-, beleggingsaangelegenheden. U kan de dag en het uur reserveren dat voor u het beste uitkomt (uiteraard kan dit ook buiten de bovenvermelde openingsuren). Wij kunnen dan samen in alle rust uw dossiers bespreken.

Maak uw afspraak bel 011/48.58.30 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0436 762 294, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als kredietmakelaar .

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: https://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/ombudsfin

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.